(1)
Bounou, L. .; Kaklamanos, A.; Androutsakos, T.; Kemanetzoglou, E. .; Moustaka , I.; Protogerou, A.; Euthimiou, A. Anti-LGI1 Autoimmune Encephalitis in a Patient With Rheumatoid Arthritis and MGUS. EJCRIM 2024, 11.