Fernández Castro, Iván, María Jesús Isorno-Porto, Ignacio Novo-Veleiro, Clara Casar-Cocheteux, Lucía Barrera-López, Ariadna Helena Andrade-Piña, María López-Rodríguez, and Antonio Pose Reino. 2021. “An Atypical Manifestation of Mycobacterium Tuberculosis Infection”. European Journal of Case Reports in Internal Medicine 8 (7). https://doi.org/10.12890/2021_002598.