1.
Monib S, Elkorety M. Giant Lactating Adenoma – Size of a Shot Put Ball. EJCRIM 2020;7 doi:10.12890/2020_001579.