1.
Da Silva Domingues VM, Da Silva Domingues V, Neves I, Garrido S, Ferreira I, Mendonça T. Chylous Ascites in Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients. EJCRIM 2015;2 doi:10.12890/000229.